دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


كارآزما، شركت

پزشكی : تجهیزات و لوازم پزشكی - تولید

۲۰~۴۴۹۰۵۸۱۹
۴۴۹۰۱۴۴۷
تهران - تهران - كیلومتر ۱۱ جاده مخصوص كرج - انتهای خیابان جهاد جنوبی - خ. شهیدعباس شفیعی هنجی - پ. ۱
تهران / تجهیزات و لوازم
  89/4/6    B129554     1064  

09171393703