چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ / Wednesday, 20 February, 2019


بروجن پلیمر، شركت

شیمیایی : مواد و محصولات - تولید

۸۸۴۱۹۶۴۴
۸۸۴۱۳۴۱۵
تهران - تهران - خ. شهیدبهشتی - بعد از تقاطع خیابان شریعتی - چهارراه اندیشه - پ. ۶۴ - ط. چهارم - واحد ۹
تهران / شیمیایی
  89/4/6    B129610     1927  

09171393703