سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


منطقه 2 مخابراتی - پاسداران

مخابرات : مناطق و دفاتر پستی

۲۲۵۵۰۰۰۰
تهران - تهران - خ. پاسداران - چهارراه پاسداران - خ. اختیاریه جنوبی - نبش بهستان هشتم
تهران / پست
  89/4/6    B129906     5281