یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ / Sunday, 18 November, 2018


منطقه 6 مخابراتی - مالك اشتر

مخابرات : مناطق و دفاتر پستی

۶۶۸۷۱۱۱۱٫ ۶۶۸۹۵۵۵۵
۶۶۸۹۵۵۵۵
تهران - تهران - خ. امام خمینی - بین خیابان كارون و قصرالدشت
تهران / پست
  89/4/6    B129953     9214