چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


منطقه 6 مخابراتی - مالك اشتر

مخابرات : مناطق و دفاتر پستی

۶۶۸۷۱۱۱۱٫ ۶۶۸۹۵۵۵۵
۶۶۸۹۵۵۵۵
تهران - تهران - خ. امام خمینی - بین خیابان كارون و قصرالدشت
تهران / پست
  89/4/6    B129953     9327  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974