دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / Monday, 23 July, 2018


منقطه 6 مخابراتی - شهیدمحسنیان (مهرآباد جنوبی)

مخابرات : مناطق و دفاتر پستی

۲~۶۶۸۰۱۱۱۱٫ ۶۶۸۰۴۵۴۵
تهران - تهران - مهرآباد جنوبی - شادآباد - خ. ۱۷شهریور - انتهای خیابان صنایع فلزی
تهران / پست
  89/4/6    B129982     1490