پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


قادری

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۱۸۹۵۵
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - ك. علی آبادی - بازار قائم - ط. زیر همكف - پ. ۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B13051     850  

e-color.ir
33547493-09121540974
09171393703