سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


قاسمی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۷۱۶۳
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - بازار عباس آباد - نبش كوچه علی آباد - پ. ۲۷۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B13062     911