شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


قانع

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۱۸۵۳۶
تهران - تهران - بازار بزرگ - ك. علی آبادی - پایین تر از چهارسوق كوچك - پاساژ قائم - ط. اول - پ. ۱۴۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B13078     860  

e-color.ir
33547493-09121540974