چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


دانشکده توانبخشی

خدمات درمانی

۲۲۸۰۵۱-۲
تهران - تهران - میدان محسنی (مادر)- کوچه شاه نظری- دانشکده توانبخشی
تهران / توانبخشی
  89/4/6    B131082     1596  

e-color.ir
33547493-09121540974