شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


صنعت كار

صندوق نسوز و گاوصندوق - تولید، فروش و/یا تعمیر

(۰۱۳۱) ۷۷۲۷۷۵۰
(۰۱۳۱) ۷۷۲۲۷۲۴
گیلان - رشت - رشت - اول جاده بندرانزلی - بولوار شهیدانصاری
رشت / تجهیزات و لوازم اداری
  89/4/6    B131650     1734  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974