دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 28 May, 2018


صنعت كار

صندوق نسوز و گاوصندوق - تولید، فروش و/یا تعمیر

(۰۱۳۱) ۷۷۲۷۷۵۰
(۰۱۳۱) ۷۷۲۲۷۲۴
گیلان - رشت - رشت - اول جاده بندرانزلی - بولوار شهیدانصاری
رشت / تجهیزات و لوازم اداری
  89/4/6    B131650     1700  

09906797434