شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ / Saturday, 16 February, 2019


كرمانی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۸۳۰۳
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار بزرگ - چهارسوق كوچك - فرهنگ ۲ - پ. ۲۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B13197     880