شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


كریمی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۸۶۹۹
تهران - تهران - م. محمدیه - خ. خیام شمالی - بازار خیاطها - دالان اول سرای امیركبیر - پ. ۱/۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B13206     882