شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 18 August, 2018


كریمی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۵۵۱۸
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - جنب دالان امیر - پ. ۳۱۸
تهران / پارچه
  89/4/6    B13207     842