سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018


حافظ دریا بیشه، شركت

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)

۸۸۸۴۷۰۲۴
۸۸۸۴۷۳۷۱
تهران - تهران - خ. شهیدمطهری - خ. امیراتابك - پ. ۱۲۴ - واحد ۵۰۴
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/6    B132091     5256