جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 20 July, 2018


دلفین، شركت

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)

۸۸۸۴۶۵۵۶٫ ۸۸۷۸۸۷۴۲٫ ۹~۸۸۷۹۴۱۳۸
۸۸۷۹۲۸۰۵
تهران - تهران - م. آرژانتین - ابتدای بزرگراه آفریقا - ساختمان شماره ۹ - واحد ۶
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/6    B132110     1532  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…