یکشنبه, ۴ فروردین, ۱۳۹۸ / 24 March, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

دلفین، شركت

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)
   ۸۸۸۴۶۵۵۶, ۸۸۷۸۸۷۴۲, ۹~۸۸۷۹۴۱۳۸
  تهران - تهران - م. آرژانتین - ابتدای بزرگراه آفریقا - ساختمان شماره 9 - واحد 6