پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


پارس مارین

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)

۸۸۳۰۳۸۹۰٫ ۸۸۳۰۳۷۶۲٫ ۸۸۳۰۵۵۶۲
۸۸۸۴۱۱۱۵
تهران - تهران - خ. قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان شهیدمطهری - ك. شبنم - پ. ۶ - ط. دوم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/6    B132158     2275