شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 26 May, 2018


پارس چیرو

حمل و نقل دریایی (كشتیرانی)

۸۸۷۹۷۴۸۴٫ ۸۸۸۸۸۹۳۸٫ ۸۸۷۹۱۶۹۳٫ ۸۸۷۷۴۹۵۳
تهران - تهران - خ. گاندی - نبش كوچه هجدهم - پ. ۸۲ - ط. سوم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/6    B132159     1324  

09906797434