یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / Sunday, 19 August, 2018


كلاهدوزان

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۸۲۹۷
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای آزادی - پ. ۷۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B13235     826