سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 16 October, 2018


كلاهدوزان

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۸۲۹۷
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - سرای آزادی - پ. ۷۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B13235     835