سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018


لاجوردی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۱۸۸۰
تهران - تهران - بازار بزرگ - حمام چال - ك. ماهرویان - پاساژ مجتبایی - پ. ۱۶
تهران / پارچه
  89/4/6    B13267     892