یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


لطف اله زاده، عباس

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۰۱۹۶۸۱
تهران - تهران - یاغچی آباد - خ. ۲۰متری گودرزی - خ. ۲۰متری حمزه - پ. ۳۱۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B13280     940