یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


مجیدی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۶۳۹۸
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كو. چك حمام چال - سرای بازرگان - دالان دوم - طبقه همكف - پ. ۳۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B13324     906  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…