جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018


مجیدی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۶۳۹۸
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كو. چك حمام چال - سرای بازرگان - دالان دوم - طبقه همكف - پ. ۳۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B13324     912