چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


محمدی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۷۱۸۹
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای بازرگانان - دالان سوم - ط. زیرزمین - پ. ۲۸۴
تهران / پارچه
  89/4/6    B13375     952  

09171393703