دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


بهنیا، دكتر حسین

پزشكی : دندان پزشك - متخصص جراحی دهان، فك و صورت

۸۸۷۷۳۵۰۰٫ ۸۸۷۹۱۶۲۹
۸۸۸۷۰۹۳۱
تهران - تهران - م. ونك - روبروی درب اورژانس بیمارستان دی - ساختمان پزشكان دی - ش. ۱۲۲۵
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B134089     8310