یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


عباسیان، دكتر اصغر

پزشكی : دندان پزشك - متخصص جراحی دهان، فك و صورت

۸۸۰۶۱۰۶۲٫ ۸۸۴۴۷۳۱۲
تهران - تهران - خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - نبش خیابان ۴۲ - ساختمان پزشكان اسكان - ط. اول واحد ۳
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B134131     3715  

e-color.ir
33547493-09121540974