سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 16 October, 2018


عباسیان، دكتر اصغر

پزشكی : دندان پزشك - متخصص جراحی دهان، فك و صورت

۸۸۰۶۱۰۶۲٫ ۸۸۴۴۷۳۱۲
تهران - تهران - خ. سیدجمال الدین اسدآبادی - نبش خیابان ۴۲ - ساختمان پزشكان اسكان - ط. اول واحد ۳
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B134131     3706