شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


محمودی، سیدعلی اكبر

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۹۰۰۲۹۰
تهران - تهران - شهر ری - خ. حرم - روبروی مسجد خاتم النبیین - پ. ۶۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B13414     788