چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


مراد

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۴۵۹۳
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - ضلع شرقی - ابتدای بازار زید - پ. ۳۷۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B13432     827