سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


سیار، دكتر نصراله

پزشك : متخصص داخلی - خون و آنكولوژی

۷~۶۶۰۳۵۱۴۴٫ ۹~۶۶۰۰۱۱۲۶
تهران - تهران - خ. آزادی - خ. میمنت - روبروی آتش نشانی - بیمارستان آزادی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B134331     2945