یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019


عریضی، دكتر احمد

پزشك : متخصص داخلی - خون و آنكولوژی

۲۲۰۰۹۰۷۱
تهران - تهران - خ. شریعتی - نرسیده به دوراهی قلهك - بیمارستان ایرانمهر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/6    B134352     1231