پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ / Thursday, 20 September, 2018


مرتضوی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۴۲۳۸
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - سرای درویش - سرای عالی نو - طبقه همكف - پ. ۱۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B13446     860