دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


مرسلی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۹۶۷۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - حمام چال - ك. زیبا - سرای زیبا - پ. ۲۱۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B13454     803  

09171393703