شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


مستاجران

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۸۰۵۰۵۹٫ ۵۵۸۰۵۰۵۴
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای بازرگان - ط. زیرزمین - پ. ۲۴۵
تهران / پارچه
  89/4/6    B13463     858