دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018


منطقه 1 - كد 11013

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - دفاتر خدمات مشتركین

۶۶۴۳۰۷۵۴٫ ۶۶۴۳۷۳۷۴
۶۶۴۲۸۵۲۶
تهران - تهران - م. توحید - بین خیابان نصرت غربی و پرچم - جنب آژانس آرام گشت - پ. ۸۸
تهران / مخابرات
  89/4/7    B134713     1056