شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


منطقه 12 - كد 51131

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - دفاتر خدمات مشتركین

۵۵۶۳۲۵۴۹٫ ۵۵۶۲۷۴۴۴
۵۵۶۲۷۴۴۴
تهران - تهران - خ. مولوی - خ. پیرمرادی - ایستگاه باغ فردوس - پ. ۹۲
تهران / مخابرات
  89/4/7    B134730     1089