یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ / Sunday, 16 December, 2018


منطقه 14 - كد 11021

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - دفاتر خدمات مشتركین

۳۳۳۳۲۹۶۰٫ ۳۳۷۹۴۱۶۶
۳۳۳۳۳۷۰۴
تهران - تهران - م. شهدا - خ. پیروزی - پ. ۷۳۱
تهران / مخابرات
  89/4/7    B134732     1141