شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


منطقه 3 - كد 11054 - روایت سبز

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - دفاتر خدمات مشتركین

۸۸۷۳۰۵۴۲٫ ۸۸۷۳۴۴۴۹
۸۸۷۳۸۱۹۲
تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - خ. هویزه غربی - پ. ۶۱ - طبقه همكف
تهران / مخابرات
  89/4/7    B134750     1124