دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018


گلستان

مخابرات : تلفن همراه (موبایل) - دفاتر خدمات مشتركین

۵۵۷۰۶۱۱۰٫ ۵۵۷۰۶۵۱۹
تهران - تهران - خ. امین الملك - پاساژ گلستان - راهروی اصلی - پ. ۱۴
تهران / مخابرات
  89/4/7    B134790     1114