شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018


دولتشاهی، دكتر شهاب

پزشك : جراح متخصص - فوق تخصص جراحی گوارش

۹~۸۸۹۰۲۷۸۶
تهران - تهران - خ. عضدی - پ. ۸۶ - بیمارستان آبان
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B134837     5632