شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


اعتصام یزدانی، دكتر سیروس

پزشك : متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

۲۲۵۴۵۷۷۱
تهران - تهران - خ. شریعتی - خ. كلاهدوز - خ. قیطریه - پ. ۱۸
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B134903     1235