چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


ایزدی، دكتر مریم

پزشك : متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

۷~۵۵۰۶۱۱۳۱
تهران - تهران - خزانه بخارایی - فلكه دوم - بیمارستان آیت اله كاشانی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B134909     1175