جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018


ایزدی، دكتر مریم

پزشك : متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

۷~۵۵۰۶۱۱۳۱
تهران - تهران - خزانه بخارایی - فلكه دوم - بیمارستان آیت اله كاشانی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B134909     1171