سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


داودیان، دكتر پروین

پزشك : متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

۸۸۷۷۲۳۳۹٫ ۸۸۷۷۷۵۸۲
تهران - تهران - م. آرژانتین - خ. خالداسلامبولی - ابتدای خیابان ۲۷ - پ. ۲
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B134928     1419