شنبه, ۳ فروردین, ۱۳۹۸ / 23 March, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

داودیان، دكتر پروین

پزشك : متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
   ۸۸۷۷۲۳۳۹, ۸۸۷۷۷۵۸۲
  تهران - تهران - م. آرژانتین - خ. خالداسلامبولی - ابتدای خیابان 27 - پ. 2