دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


هاشمی بهرمانی، دكتر محمد

پزشك : متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

۹~۷۷۵۵۸۰۰۱
تهران - تهران - م. امام حسین - خ. مدنی - بیمارستان امام حسین
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B134996     1279  

e-color.ir
33547493-09121540974