پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


معمر

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۲۴۰۷۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - سرای مسعودیه - ط. دوم - غرفه ۳۳
تهران / پارچه
  89/4/6    B13511     869