پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


خالقی

اداری : تجهیزات و لوازم - تولید و/یا فروش

۵۵۶۳۲۳۱۸
تهران - تهران - بازار - چهارسوق بزرگ - ك. غریبان - پ. ۱۷
تهران / تجهیزات و لوازم اداری
  89/4/7    B135232     1705  

ebtekarsteel.com
09190308305-09121201854-0…