دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


شانه چیان (متین) ، شركت

شیرآلات و اتصالات - تولید

۷~۷۷۳۲۷۶۷۶
۷۷۳۳۵۷۲۲
تهران - تهران - سه راه تهرانپارس - جاده آبعلی - روبروی پمپ بنزین جوادیه - ش. ۹۱
تهران / تاسیسات
  89/4/7    B135346     1665