دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 16 July, 2018


ملكان

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۳۷۵۱۰
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای بازرگانان - دالان سوم - ط. زیرزمین - پ. ۲۷۹
تهران / پارچه
  89/4/6    B13546     868  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…