سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 14 August, 2018


درمانگاه ضرابخانه

خدمات درمانی

۲۲۸۵۱۷۱۰
تهران - تهران - خیابان پاسداران- خیابان نگارستان هشتم(شهید کشوری)- میدان فرخی یزدی
تهران / تشخیص
  89/4/7    B135877     3001