جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ / Friday, 21 September, 2018


موسوی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۳۱۹۵۶۲
تهران - تهران - خ. رجایی - ایستگاه بانك - ك. امیرحسین هاجری - پ. ۳/۱۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B13633     917