دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


موسوی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۳۱۹۵۶۲
تهران - تهران - خ. رجایی - ایستگاه بانك - ك. امیرحسین هاجری - پ. ۳/۱۰
تهران / پارچه
  89/4/6    B13633     925  

09171393703