سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ / Tuesday, 22 January, 2019


مولایی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۷۷۴۶
تهران - تهران - بازار - چهارسوق كوچك - حمام چال - سرای بازرگان - ط. دوم - پ. ۱/۱۱۷
تهران / پارچه
  89/4/6    B13638     852