سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ / Tuesday, 16 October, 2018


میر فصیحی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۳۲۹۳
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار كفاش ها - سرای امیركبیر - حیاط اول - پ. ۳۶۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B13650     867