سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


میر فصیحی

پارچه - فروش (بزازی)

۵۵۶۱۳۲۹۳
تهران - تهران - خ. ۱۵خرداد - بازار كفاش ها - سرای امیركبیر - حیاط اول - پ. ۳۶۲
تهران / پارچه
  89/4/6    B13650     869