چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


اعتمادی، دكتر گلاویژ

پزشك : متخصص عفونی

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/7    B136556     1342  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974